Khamis, Oktober 09, 2008

Bi'dah - Perantaraan Kepada Kufur 1

Bi'dah
-Perantaraan Kepada Kufur-


Dan apa-apa yang dibawa kepada kamu oleh Rosul maka hendaklah kamu mengambilnya, dan apa-apa yang dilarang oleh Rosul maka hendaklah kamu meninggalkannya.
Al-Hasyr – 7


Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului (hukum) Allah dan RosulNYA dan takutlah kamu kepada Allah kerana sesungguhnya Allah Maha Mendegar lagi Maha Mengetahui.
Al-Hujurat – 1

Dan barangsiapa yang melanggar batas-batas RosulNYA setelah nyata baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan bukan orang-orang beriman, Kami akan palingkannya ke mana ia berpaling dan akan Kami bakarnya di jahannam, padahal jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali.
An-Najm - 23

Mereka tiada lain hanyalah mengikut sangka-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.
An-Nisa’ - 115

Kemudian Kami jadikan engkau atas satu syariat (Islam), maka ikutilah ia dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.
Aj-Jatsiyah - 18

Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka berkata: Tidak, bahkan kami mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek-moyang kami, (apakah mereka akan ikuti juga) walaupun nenek-moyang mereka tidak mengerti sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk?
Al-Ma’idah - 104

Sesungguhnya sebaik-baik perkataan itu ialah Kitabulloh dan sebagus-bagus petunjuk itu ialah petunjuk Muhammad, dan sejelek-jelek perkara ialah perkara baru yang diada-adakan, dan sesungguhnya yang dijanjikan kepada kamu itu pasti akan datang dan tidaklah kamu akan terlepas daripadanya.
Di riwayatkan oleh Ibn Mas’ud R.A, HR Al-Bukhori

Hendaklah kamu dengar dan patuh walaupun kamu diperintahkan oleh seorang hamba Habsyi. Sesungguhnya sesiapa yang panjang umur di kalangan kamu, nescaya akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para Khulafa’ Ar-Rosyideen selepasku dan gigitlah dengan geraham-geraham kamu. Dan jauhilah bid’ah, kerana setiap bid’ah itu sesat.
HR Abu Daud dan At-Tirmizi

Ambillah daripadaku cara kamu mengerjakan ibadah.
HR Muslim, Abu Daud dan An-Nasai

Semua perkara-perkara baru yang diada-adakan adalah bid’ah dan semua bid’ah adalah sesat dan semua kesesatan dalam neraka.
HR Muslim, An-Nasai dan Ahmad

Barangsiapa dengan sengaja berdusta terhadapku, maka bersedialah mengambil tempatnya di dalam neraka.
HR Bukhori, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Ahmad, Ad-Darimi dan Ibn Majah

Barangsiapa mengamalkan sesuatu ‘amalan yang bukannya di atas perintah kami, maka ia tertolak.
HR Muslim

Barangsiapa mendatangi orang yang membuat bid’ah dengan tujuan untuk menghormatinya maka sesungguhnya ia telah membantu untuk menghancurkan Islam.
Ummul Mukminin Siti Aisyah R.A, HR Ibn Waddhah

Tiada ulasan: